rss

Facebook

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • Poćwicz obliczenia w zakresie 100 (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).
 • Obliczenia pieniężne.
 • Zapisywanie dat.
 • Nazwy miesięcy w roku oraz liczba dni w miesiącu.
 • Odczytywanie godzin na zegarze.

Skorzystaj z ćwiczeń na platformie edukacyjnej: matzoo.pl/klasa3

Sprawdź, czy wiesz ile dni mają poszczególne miesiące.


EDUKACJA POLONISTYCZNA

 • Poćwicz wyrazy z ó wymiennym. 


 • Poćwicz wyrazy z rz wymiennym. 

 • Wpisz odpowiednio wyrazy do tabelki: grzebień, korzeń, trzyma, morze, drzewo, brzeg, odkurzacz, jarzębina, tworzy, pierze, wrzosy, wierzba, orzechy, starzec, orzeł.

 • Poćwicz pisownię wyrazów z ch.  

Pisownia wyrazów z ó i u ćwiczenia:
Pobierz

Pisownia wyrazów z rz i ż ćwiczenia:
Pobierz

Pisownia wyrazów z ch i h ćwiczenia:
Pobierz


Obejrzyj filmik:
PISOWNIA WYRAZÓW WIELKĄ LITERĄ

Małą literą piszemy:

 • przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów np.: azjatycki, europejski, polski, ukraiński, hiszpański
 • nazwy mieszkańców miast, dzielnic i wsi np. dąbrowianin, warszawiak

Uzupełnij tekst z lukami.


 • Poćwicz układanie wyrazów według alfabetu.


 • Powtórz rozpoznawanie rzeczowników, przymiotników i czasowników.